Dr. Jono Šliūpo archyvą bevartant

Akimirkos iš žymaus nacionalinio atgimimo veikėjo, aušrininko dr. Jono Šliūpo (1861-1944) gyvenimo.