Amerikoje

Dr. Jonas Šliūpas, žmona Grasilda Šliūpienė ir sūnus Vytautas plaukia per Atlantą laivu" Gripsholm" 1939 m.

"Jonas Šliūpas buvo labai kontroversinė asmenybė. Dėl to, kad drįso jau prieš šimtą metų ir vėliau sakyti žmonėms tiesą į akis, kad drįso kovoti už lietuviškumą, kad drįso išplėšti juos iš sulenkėjimo pavojaus - apie jį buvo prasimanyta daug nebūtų ir išpūstų mitu" (V. Šliūpas, 1991).
1884 m. birželio 16 d. nuvyko į Ameriką. Ten telkė lietuvius ir padėjo įsteigti lietuviškąją parapiją.
1885-1889 m. redagavo ir leido "Lietuviškąjį balsą".
1885 m. įkūrė Lietuvos mylėtojų draugystę.
1886 m. sutelkė lietuvius į "Susivienijimą Lietuvių Amerikoje" (SLA).
1889-1891 m. Merilendo (Maryland) universitete studijavo mediciną.
1889 m. įkūrė "Lietuvių mokslo draugystę".
1906 m. sukvietė pirmąjį Amerikos lietuvių politinį seimą.
1914 m. padėjo sukviesti pirmąjį Amerikos lietuvių laikraštininkų suvažiavimą ir jame pirmininkavo.
1914 m. įkūrė Tautinę Amerikos lietuvių pirmeivių partiją "Sandara", kurios vadovu tapo 1915 m.
1914 m. išrinktas Lietuvių autonomijos fondo pirmininku.
1918 m. rugsėjo 22 d. Niujorke įkūrė Vilniaus universiteto rėmimo draugiją, buvo jos sekretorius.