Apie parodą

Lietuvos Kultūros Taryba
Paroda parengta, įgyvendinus Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos projektą „Mokymai bibliotekų darbuotojams „Mokomės kurti virtualias parodas“. Projektui dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba Kultūros rėmimo fondo lėšomis 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu (Lietuvos kultūros tarybos sprendimas Nr. 1LKT-87 (1.2), Vilnius). 

Paroda parengta, remiantis informacija iš Šiaulių universiteto bibliotekos dr. J. Šliūpo archyvo, Retų spausdinių skaityklos išteklių bei kitų nurodytų šaltinių.

Parodą parengė Šiaulių universiteto bibliotekos darbuotojos.

Apie parodą