Archyvas, jo įkūrimas Šiauliuose

Dr. Jonas Šliūpas (1861-1944)

Jonas Šliūpas (1861-1944) buvo ir laikraštininkas, ir istorikas, ir mokslininkas, ir laisvamanis, ir socialistas, ir tautininkas...

Vytautas Šliūpas aušrininko dr. J. Šliūpo archyvo atidarymo dieną (2009 m. birželio 12 d.) Šiaulių universiteto bibliotekoje

"Dr. J. Šliūpo archyvą rinkau nuo seno, bet priešokiais. Nedavė ramybės mintis - jei aš nesutvarkysiu, niekas kitas to nepadarys. Išėjęs į pensiją, kibau tvarkyti tėvo palikimo. Surinkęs, ką radau ir gavau Kalifornijos apylinkėse, pasukau į Čikagą, į Pensilvaniją, kur tėvas dirbo, į Floridą, kur pensininkai gyvena. Žmonės mielai talkino <...>.
Jau turim daugiau kaip 2000 dovanotų knygų, 200 fotografijų, 500 laikraščių straipsnių" (Kusta, 1989).

Aušrininko dr. J. Šliūpo archyvą 1987 m., JAV įsteigė jo sūnus inžinierius Vytautas Šliūpas. Jis ne tik saugojo archyvą, bet ir kaupė kitų JAV lietuvių dovanotą archyvinę medžiagą.
2005 m. spalio 13 d. Šiaulių universitetas ir Vytautas Šliūpas sudarė bendradarbiavimo sutartį.
2009 m. sausio mėn. gauta pirmoji archyvo siunta.
2009 m. birželio 12 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje atidarytas aušrininko daktaro Jono Šliūpo archyvas.
2017 m. archyvą papildė jau penktoji siunta (prieš tai dokumentų dar gauta 2010, 2012 ir 2015 m.).

Archyvas, jo įkūrimas Šiauliuose