Aušrininkas, kovotojas už lietuvišką spaudą

Du aušrininkai, "Aušros" (1883-1886 m.) steigėjai ir leidėjai: dr. Jonas Šliūpas ir Martynas Jankus 1917 m.

"Jonas Šliūpas ir Jonas Basanavičius - stovėjo prie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo ištakų, - du didieji aušrininkai, pirmieji šio laikraščio redaktoriai, pasauliečiai, mokslininkai, demokratinės visuomenės veikėjai. Jonas Šliūpas (1861-1944) pirmasis, dar 1885 m., paskelbė apie lietuvių teisę turėti nepriklausomą etninę valstybę".

1883-1884 m. buvo "Aušros", leidžiamos Mažojoje Lietuvoje, redaktoriumi. Daug prisidėjo prie šio leidinio steigimo. J. Šliūpo pasiūlymu laikraštis pavadintas "AUSZRA". "Aušrą" redagavo nuo 1883 m. penkto iki 1884 m. šešto numerio.
1884 m. su Liudvika Malinauskaite parašė lietuvišką elementorių, kurį J. Mikšas išleido Tilžėje 1886 m.
1884-1885 m. redagavo laikraštį "Unija".
1885-1889 m. redagavo ir leido laikraštį "Lietuviškasis balsas".
1887 m. išleido brošiūrą "Litwiny i Polacy".
1892-1893 m. redagavo ir leido žurnalą "Apšvieta".
1894-1896 m. leido žurnalą "Nauja gadynė".
1910-1915 m. leido laikraštį "Laisvoji mintis".

Aušrininkas, kovotojas už lietuvišką spaudą