Medikas

Dr. Jonas Šliūpas Skrantone (JAV) 1894 m.

"<...> turime rimtą pagrindą dr. J. Šliūpą laikyti mokyklinės higienos Lietuvoje pradininku.
1921 m. - tik 3 metai, kai gimė Lietuvos Respublika, o dr. J. Šliūpas jau taiko labai toli ir aukštai - į mūsų tautos genofondo ateities rengimą" (Janušonis, 1995).

Keturi gydytojai (iš kairės): dr. J. Šliūpas, dr. J. Basanavičius, dr. A. Bacevičius ir dr. A. Šliūpaitė Palangoje 1924 m. rugpjūčio mėn.

Medicinos ir med. profesijos historija <...> būtina valstybės vyrams ir juristams, norintiems tinkamai įvertinti gydytojų padėtį valstybėje; ji leidžia philozophams matyti ir philozophijos įtaką medicinon ir, atbulai, medicinos įsravą philozopijon, kas nuolatos akin įstringa. Ne pro šalį ir teologui žvilgterti jon, nėsa - nors dabar medicina ir theologija atskirais keliais eina, bent-gi pradžioje, gimimo laikais, abidvi buvo dvynos sesutės. /dr. J. Šliūpas/

1889 m. įstojo į Merilendo (Maryland) universitetą studijuoti medicinos.
1891 m. kovo mėn. gavo gydytojo diplomą.
1923 m. vasario 28 d. Lietuvos universiteto Medicinos fakultetas suteikė medicinos garbės daktaro laipsnį.
1925-1930 m. Kauno universitet dėstė medicinos istoriją.

Parašytos ir išleistos knygos:
1886 m. - "Keli žodžiai apie auginimą",
1906 m. - "Koks privalo būti vaikų auginimas ir auklėjimas",
1928 m. - "Higiena arba sveikatos dėsnių mokslas",
1933 m. - "Senovės ir viduramžių medicinos historija".