Mokykla ir mokytojo darbas

Dr. J. Šliūpas (antras iš kairės) Vytauto Didžiojo universitete Kaune 1924 m.

"Šliūpo pamokos buvo mums idomios, naujos - ne tokios kaip kitų. Su noru mes klausydavomės  <...>. Be to, visus mus buvo papirkęs jo paprastumas, demokratiškumas, jo meilė Lietuvai.
...ir dar kas mums labai patikdavo, kad klasėje Šliūpas niekad nepamokslaudavo, "nemokydavo" - skelbdavo savo tiesą, kuria giliai tikėdavo, o jūs kokias norite, tokias sau išvadas darykite. <...> Ypačiai karštai peikdavo už nešvarumą. Ne tik už dvasinį nešvarumą, bet ir už moralinį, kaip jis sakydavo - dvasinį nešvarumą" (Paukštelis, 1972).

1883 m. vasarą Bubių dvare (Šiaulių r.) mokė grafo Vladimiro Zubovo vaikus.
1921 m. paskirtas Šiaulių gimnazijos mokytoju.
1921-1923 m. mokytojavo Biržų ir Šiaulių gimnazijose.
1925-1930 m. Kauno universitete dėstė medicinos istoriją.